Doctor's Column

醫師專欄

增生療法

by 陳相宏醫師
July 08, 2020
                增生...

頸椎上背疼痛

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
 一、     頸椎上背痛的原因與臨床症狀 1.&...

退化性膝關節炎

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
  膝蓋軟骨磨損,導致兩個骨頭直接摩擦造成疼痛的現象。 一...

五十肩

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
  俗稱冰凍肩或沾黏性關節囊炎,多發生於五十歲左右的中年...