Doctor's Column

醫師專欄

脊椎側彎

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
  脊椎出現歪斜角度,好發於青春期,尤其女性比較多。造成原因多...

治好椎間盤突出 坐骨神經為何仍...

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
  一位中年男性因椎間盤突出引發坐骨神經痛已將近十年,即使一路...

真是腰痛? 還是屁股痛!!

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
    43歲的趙小姐一名久坐辦公室的上班族,不過卻也能維持...

薦髂關節疼痛症候群 常被誤診...

by 陳相宏醫師
July 07, 2020
    腰痛及下背痛的原因很多,但臨床卻常被誤診為椎間盤...